ภูมิความรู้ศาสตร์แม่แก่ โดยการสืบสาน ฟื้นคืน บรรพบุรุษไทย

AUKSIKA Wellness 

Treatment For Balancing BODY AND MIND

CONTACT  
Treatment of prostate cancer and BPH.

A professional therapist for Man and ladies and gents body treatment.
Living in Bangkok, Thailand. 
For enquiry and appointment,please contact me : 080 195 6554

auksikawellness@gmail.com  Line Id : auksika Or @auksika

Open 06.00 am Close 22.00 pm

 
      

Kasai Nei Tsang 

(“Nuad Jub Kasai Sen” in Thai) or “Mae Kae” Style Traditional Massage for Genitals and Sexual Organs


“Kasai” massage is an ancient therapeutic treatment caring for physical and emotional health against aging process. In Thai history, the treatment were for only those from a noble class due to a shortage of skillful practitioners. Since this invaluable knowledge were only passed along from generation to another within the family.


                  Our massage treatments integrate Western style with our traditional style. Our traditional style also combined knowledges and trainings from various masters, and incorporated with meditative practice.

Please note that our services are (non-sexual) therapeutic treatments. Each treatment designs for taking care of the different age groups, genders, symptoms, and health issues. Some treatments address problems associated with sexual organs, however, there is NO sexual or erotic arousal during the treatment. Please inquire for more information and treatment that fit your need or health concern.

By Kru Nam (Master Teacher and the Founder of Auksika Wellness) 

น้ำเงิน อักษิกา เวียงธรรม 24/5/2014 Time 13:23 Pm. 

 

Inheritance is an inheritance. Traditional medical treatment

Forward generations The ancient Thai. 

We stick to guide the work of restoring Ayurvedic medicine Ayurveda.

Email : auksika@gmail.com 

Meet the STYLE: The most advanced exhibition in Asia on April 19-23, 2018 at BITEC Bangna Exhibition and Convention Center.

Teacher work plan

Sex Education

Sex Education is a term used to describe education about human sexual anatomy, sexual reproduction, sexual intercourse, sexual health, and other aspects of human sexual behaviors including accessibility to contraception and other safe sex options. This provides general information and guideline to parents, health care providers, and other people to access such information.


Advanced Prostate Cancer

Advanced Prostate Cancer is the stage of the cancer that has spread beyond the prostate. The most common site of the prostate cancer spreads to bones. This is also called Metastatic Prostate Cancer. Currently, no treatment is available to cure this advanced stage. However, there are some effective ways, such as hormone therapy and other treatment, that help control its symptoms, slow its spread, and prolong life for several years or decades.

 

Patients may aware of their prostate cancer and come for the treatment once it became advanced/or metastatic stage, which is extremely difficult to cure. Since the onset of the disease usually asymptomatic. Thus, building awareness about this disease will be helpful for early detection and prevention.


      

What are sites the prostate cancer may spread to? 

Palliative care plays an important role in taking care of the Metastatic Prostrate Cancer. This advanced stage of prostate cancer may cause extreme fatigue, bladder and urinary troubles, intestinal problems, osteoporosis, impotence, anemia, Metastatic Spinal Cord Compression (MSCC), hypercalcemia, lymphedema, low appetite. 


What are common sites the prostate cancer may spread to? Cancer cells from the prostate can spread to other parts of the body. The most common sites are bones and lymph nodes. They can also spread to the bladder. The tumor may press the bladder, sperm duct, urethra (the tube that drains urine from the bladder), ureter (the tube that carries urine from the kidneys to the bladder). 


In addition, the prostate cancer can spread to lungs, liver, and brain.

 
What is Palliative Care?

Palliative care is meant to provide comfort, and alleviate pain and other symptoms (not to cure diseases). It also addresses patient’s emotional and spiritual needs or concerns to deal with the advanced stage of the disease. 

Palliative care for the advanced prostate cancer is not only providing the end-of-life care. Patients with advanced prostate cancer may have been receiving the palliative care for over several months or years.


Meet our Wellness Practitioners
เพิ่มเพื่อน


I only work on the basis of massage.
No sex
 
  Treatment  อัตราค่าบริการคนไทย รับส่วนลด 25 % ทันที 29-15 มกราคมเท่านั้น

Massage to delay premature ejaculation. 
2 Hr 4,000 Baht
 

Romantic Love Massage 
2 ชั่วโมง 4,000
 

Trantric Thai Treatment 
2 ชั่วโมง 4,500 บาท
 

Lymphatic drainage of the reproductive organs.

ทั้งหญิงและชาย 2.5 ชั่วโมง 4,500 บาท  2 ชั่วโมง 4,000 บาท 1.5 ชั่วโมง 3,500


 
A professional therapist for Man and ladies and gents 
body treatment. Living in Nontabury,Bangkok, Thailand.

For enquiry and appointment, 

please contact me: +66-801956554

What App  //api.whatsapp.com/send?phone=66801956554

(available day and night daily)
โปรดนัดหมาย ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการค่ะ 0801956554 ID Line : auksika
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 0635422492

สายตรงครูน้ำ  080 195 6554 หรือ 081 7124083 
Email    :  auksika@gmail.com 
Line ID  : @auksika 

ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×